Privacybeleid

Scoutinggroep De Zwervers statutair gevestigd te Veenendaal en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 30241263 hanteert met betrekking tot de bescherming van de privacy van haar (aspirant-)leden het volgende beleid:

 

Algemeen Privacy Statement

Scoutinggroep De Zwervers garandeert voor zover mogelijk de bescherming van de privacy van haar leden. Dat betekent dat de vereniging en haar samenwerkingspartners zich maximaal inspannen om op de juiste manier met uw gegevens/de gegevens van u / of uw minderjarige(n) om te gaan. Scoutinggroep De Zwervers hanteert het privacystatement van haar overkoepelende organisatie, Scouting Nederland. In deze privacystatement geven wij u antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens. Het privacystatement is terug te vinden op www.scouting.nl/privacy.

Verwerking van persoonsgegevens

In het kader van onze activiteiten legt Scoutinggroep De Zwervers gegevens vast. Hieronder leest u welke persoonsgegevens er worden verwerkt, met welk doel en grondslag.

Contactformulier

Scoutinggroep De Zwervers maakt voor noodgevallen gebruik van een fysieke lijst met namen, adresgegevens en telefoonnummers van leden en ouders/verzorgers. Deze gegevens zijn alleen inzichtelijk voor het stafteam van de betreffende speltak en worden in een afgesloten ruimte bewaard. De contactlijsten worden na afloop van een seizoen vernietigd.

 

Lidmaatschapsregistratie

Lidmaatschapsregistratie van Scoutinggroep De Zwervers verloopt via een digitaal aanmeldformulier. De link daarnaar krijgt u toegezonden door onze ledenadministratie. De gegevensbeheerder zal uw inschrijfformulier controleren op volledigheid en deze registreren in het ledenadministratiesysteem ‚ÄúScouts Online‚ÄĚ (SOL) van Scouting Nederland. Voor SOL, zie het privacystatement op www.scouting.nl/privacy.

 

Gezondheidsinformatie opkomsten

Scoutinggroep De Zwervers hecht grote waarde aan de veiligheid van haar leden. Toch kan het voor komen dat het noodzakelijk wordt geacht om een arts of zorginstantie (bijvoorbeeld SEH) te bezoeken of dat de gezondheidssituatie verlangt dat stafleden extra aandacht aan het lid besteden.
Het kan dan noodzakelijk zijn dat de stafleden op de hoogte zijn van bepaalde medische informatie of informatie met betrekking tot de gezondheidssituatie (zoals allergie√ęn of medicijngebruik). Voor deze gelegenheden wordt er gebruikgemaakt van een gezondheidsformulier / -vragenlijst dat per seizoen hardcopy dient te worden ingevuld en ingeleverd door de ouders/verzorgers. De ingeleverde vragenlijsten worden zorgvuldig bewaard in een afgesloten ruimte en niet digitaal geregistreerd. De vragenlijsten zijn alleen inzichtelijk voor het leidingteam van de betreffende speltak als genoemd op het formulier. Ingediende formulieren kunnen ten alle tijden worden gemuteerd/verwijderd.
Alle formulieren wordt direct na afloop van het seizoen vernietigd.

Scoutinggroep De Zwervers verplicht u niet om deze informatie te verstrekken. Het verstrekken van de juiste informatie is de verantwoordelijkheid van de ouder/verzorger.

 

Gezondheidsinformatie kampen en overnachtingen

Voor activiteiten die langer duren dan een reguliere opkomst zoals een overnachting of kamp, is het in het kader van veiligheid noodzakelijk dat de (bege)leiding van de jeugdleden beschikt over informatie over de gezondheid van het lid. Voor deze gelegenheden wordt er gebruikgemaakt van een gezondheidsformulier / -vragenlijst dat per keer hardcopy dient te worden ingevuld en ingeleverd door de ouders/verzorgers. De ingeleverde vragenlijsten worden zorgvuldig bewaard in een afgesloten ruimte en niet digitaal geregistreerd. De vragenlijsten zijn alleen inzichtelijk voor het leidingteam van de betreffende speltak als genoemd op het formulier. Ingediende formulieren kunnen ten alle tijden worden gemuteerd/verwijderd. Alle formulieren wordt direct na afloop van de activiteit vernietigd.

 

Registratie activiteiten

Voor (groeps)activiteiten en kampen wordt gebruikgemaakt van een hardcopy registratieformulier.

De ingeleverde registratieformulieren worden zorgvuldig bewaard in een afgesloten ruimte en niet digitaal geregistreerd. De formulieren zijn alleen inzichtelijk voor het leidingteam van de betreffende speltak als genoemd op het formulier. Ingediende formulieren kunnen ten alle tijden worden gemuteerd/verwijderd. Alle formulieren wordt direct na afloop van de activiteit vernietigd.

 

Financi√ęle gegevens

Om de financi√ęle administratie te voeren vullen leden een doorlopende SEPA-machtiging in bij hun lidmaatschap registratie. Deze machtigingsformulieren worden conform de SEPA-regelgeving fysiek bewaard en machtigingsgegevens worden geregistreerd in ledenadministratiesysteem Scouts Online. Voor Scouts Online zie het privacystatement op www.scouting.nl/privacy. De penningmeester van Scoutinggroep De Zwervers heeft inzicht in deze gegevens.

 

Email

Scoutinggroep De Zwervers informeert haar leden per e-mail over relevante speltak/groepsgerichte informatie. Alle leden (of ouders / verzorgers) ontvangen deze informatie op het in SOL geregistreerde emailadres. Voor Scouts Online zie het privacystatement op www.scouting.nl/privacy.
U kunt hier van af zien door dit bij inschrijving kenbaar te maken. Er is een mogelijkheid voor een OPT-Out; dit kunt u per email kenbaar maken aan het secretariaat van het bestuur secretariaat@zwervers.com.

 

Website

Op www.zwervers.com worden cookies gebruikt voor het functioneren van de website en het meten van bezoekersstromen (analytics). Hiervoor is een melding met meer informatie beschikbaar op de website.

 

Social Media

Scoutinggroep De Zwervers hanteert het Scouting Nederland protocol inzake Social Media. Voor dit protocol, zie www.scouting.nl/privacy.

 

Berichtdiensten/Apps

Scoutinggroep De Zwervers maakt in haar communicatie gebruik van berichtendiensten en/of Apps.
Scoutinggroep De Zwervers biedt deze mogelijk uitsluitend aan via een Opt-In. U ontvang op verzoek per email of SMS een uitnodigingslink om deelnemer te worden.

 

Beeldmateriaal

Scoutinggroep De Zwervers maakt foto’s en video’s van diverse activiteiten ten behoeve van de promotie van de groep, en/of ter registratie voor ouders/verzorger, of als herinnering. Bij lidmaatschapsregistratie wordt expliciet toestemming gevraagd voor het maken van beeldmateriaal waarop u / het jeugdlid is te zien en welke gebruikt kunnen worden ter promotie. De schriftelijke toestemmingsformulieren worden zorgvuldig bewaard in een afgesloten ruimte en worden niet digitaal geregistreerd. Wijziging van deze toestemming is mogelijk door per email kenbaar te maken aan het secretariaat van het bestuur secretariaat@zwervers.com.

 

 

Datalekken

Scoutinggroep De Zwervers hanteert het protocol “datalekken verwerkers/bewerkers’ van Scouting Nederland.
Indien er sprake is van (of een vermoeden van) een datalek wordt dit conform het protocol gemeld en afgehandeld.

 

Recht op vergetelheid (RTBF) en inzage in gegevens (SAR)

Indien een lid een beroep doet op het recht op vergetelheid (RTBF) of inzage in gegevens (SAR) reageert Scoutinggroep De Zwervers binnen één maand op dit verzoek. Dit verzoek dient schriftelijk gedaan te worden via het secretariaat van het bestuur secretariaat@zwervers.com. Conform het privacybeleid van Scouting Nederland wordt dit verzoek in overleg met de afdeling Juridische zaken van Scouting Nederland in behandeling genomen.

Opbrengst zonnepanelen

Totaal 42,53 MWh
Dit jaar 2,30 MWh
Deze maand 326,34 kWh
Vandaag 0,00 kWh