Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon vereniging

Onze scoutinggroep hecht veel waarde aan goed contact met ouders en jeugdleden. Wanneer u vragen hebt of problemen ervaart, dan kunt u daarmee natuurlijk terecht bij de leiding van de speltak of – zo nodig – bij het bestuur. We beantwoorden vragen en proberen bij problemen samen een oplossing te vinden.

Een enkele keer hebt u misschien een vraag of ervaart u een probleem waar u niet mee naar de leiding of het bestuur wilt. Daarvoor hebben wij een vertrouwenspersoon. Zij is goed bekend met het reilen en zeilen binnen Scouting, maar is niet actief binnen onze scoutinggroep. Daarmee hebt u de mogelijkheid om in gesprek te gaan met iemand die onafhankelijk en objectief is. De vertrouwenspersoon is daarmee een belangrijke schakel in het bieden van een veilige spelomgeving voor al onze jeugdleden. Hieronder stelt onze vertrouwenspersoon Anne Marie Janssen zich voor:

Ik ben Anne Marie Janssen en woon in Bennekom. Vanaf mijn zevende ben ik lid geweest van scouting. Ik heb scoutingervaring als jeugdlid en als staflid. Later ben ik actief geworden binnen de Regio Neder Veluwe. Op dit moment ben ik bestuurscoach binnen de Regio Neder Veluwe en ben ik op landelijk niveau betrokken bij het projectbureau voor Landelijke Ledenactiviteiten.

In het dagelijks leven ben ik als accountant werkzaam bij een groot accountantskantoor in Utrecht. Daar ben ik eindverantwoordelijk voor de MKB-tak samen met een afdeling met 20 collega’s. Vanuit mijn werk heb ik veel ervaring met het omgaan met vertrouwelijke en gevoelige vraagstukken, het bespreken van klachten, misstanden of andere vragen waar men mee zit, maar waarvan men niet direct weet waar deze neer te leggen.

Bij scoutinggroep De Zwervers ben ik betrokken als vertrouwenspersoon. Mocht er iets zijn waarvan u denkt dat het niet correct is, een misstand, o.i.d., dan kunt u bij mij terecht. Ik hoop natuurlijk dat u eerst heeft geprobeerd uw probleem en/of ervaring met de direct betrokkene, met de leiding van de speltak of met het bestuur te bespreken. Mocht u zich toch genoodzaakt voelen zich tot mij te wenden dan kunt u er vanuit gaan dat het contact vertrouwelijk wordt behandeld. Ik zal een luisterend oor bieden, waarna ik zal bekijken welke stappen te ondernemen en deze stappen met u bespreken. Voorop staat dat scouting vooral een leuke en actieve manier van het besteden van vrije tijd moet kunnen zijn. Ik ben te bereiken op vertrouwenspersoon@zwervers.com.

Met vriendelijke groet,

Anne Marie Janssen
06-22406251

Opbrengst zonnepanelen

Totaal 42,53 MWh
Dit jaar 2,30 MWh
Deze maand 326,34 kWh
Vandaag 0,00 kWh